Sunnmørsposten er på fylkesutvalget:

Nå kan planene om Nordøyvegen avlyses

Fylkesutvalget skal i dag ta stilling til fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik sitt forslag om å stanse anbudskonkurransen om Nordøyvegen.

Vil avlyse planene om Nordøyvegen: Leder i plannemnda for samferdsel, Frank Sve, mener det er uforsvarlig av fylkesrådmannen å be om at planene om å bygge Nordøyvegen avlyses uten at det er ordentlig utredet. Prosjektet ligger an til å bli nær en milliard dyrere enn først antatt. Her steinhaugen ved kirka på Austnes, Haramsøy. Den er lagt opp i samband med arbeidet på Nordøyvegen. Tunnelinnslaget kommer over til høyre. Bildet er tatt i begynnelsen av mai. Arkivfoto: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

Tilrår avlysning: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik mener at planene om Nordøyvegen bør avlyses.  Foto: Staale Wattø

Mener det ligger uforsvarlig utredning til grunn for forslaget.  Foto: Torbjørn Eidhammer

Nyheter

SISTE: Saka om Nordøyvegen er trekt frå sakslista

Selv om bygging av Nordøyvegen så smått har startet, har fylkesrådmannen foreslått å stanse anbudskonkurransen med umiddelbar virkning. Dette på grunn av kostnadssprekken på hele 1,2 milliarder kroner, som gir en prislapp på prosjektet i størrelsesorden 5 milliarder.

– Vilkårene knyttet til avlysning, «saklig grunn», er oppfylt. Fylkesrådmannen kan, med bakgrunn i de store og dramatiske økonomiske konsekvenser ei signering av kontrakt K5 basert på mottatte tilbud vil medføre, ikke gjøre annet en å råde om at konkurransen blir avlyst nå, skriver fylkesrådmannen i saksframlegget.

Ny anbudsutlysning blir eventuelt å vurdere etter at fylkestinget har behandla Nordøyvegprosjektet høsten 2018.

Frank Sve (Frp) har reagert kraftig på innstillingen fra fylkesrådmannen, og mener fylkesrådmannen bryter kommuneloven ved å be om at planene om å bygge Nordøyvegen stoppes umiddelbart. Han har varslet et mulig mistillitsforslag mot Ottar Brage Guttelvik.

Les her hva de andre partilederne på fylkestinget mener om saka.

Fylkesrådmannen har også argumentert at anbudskonkurransen bør avlyses av hensyn til anbudsvinneren Skanska, men de sier selv at de ikke har bråhast.