Fylkesutvalget i Møre og Romsdal:

Nordøyvegsaka blir ikke behandlet

Dagens første punkt på fylkestinget var å godkjenne sakslista, og da kom Charles Tøsse (H) med forslag om å trekke saka fra dagens saksliste.

Fullt hus: Møterom 700 på fylkeshuset var fullt ved møtestart, men da saka som hadde vekket mest interesse ble trukket, forlot mange av tilskuerne lokalet. 

Kristin Sørheim i Senterpartiet. 

Nyheter

Flertallet i fylkesutvalget i Møre og Romsdal stemte mandag for å trekke Nordøyvegen fra sakslista.Dermed blir ikke saka behandlet mandag.

Planen var å behandle forslaget fra fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik om å avlyse anbudskonkurransen.

Les flere saker om Nordøyvegen her

For kort tid

Frank Sve (Frp) støttet forslaget fra Tøsse.

– Det er ingen grunn til å behandle saka nå, sa Sve og argumenterte med at den burde gå sin planlagte gang, gjennom behandling der planutvalget for samferdselssaker kom med sin innstilling. Deretter gjennom  behandling i fylkesutvalget, før fylkestinget i oktober .

Rådmann Ottar Brage Guttelviks forslag til vedtak, om å avlyse anbudskonkurranse, kom like før helga. Årsaken til at man valgte å ikke behandle saka i dag, var politikerne hadde fått for kort tid til å gå gjennom og vurdere saka.

– Årsaken til at vi tok Nordøyvegen av sakskartet, er at vil gjøre en grundig saksgang til høsten etter bestillingen. Nå må vi bruke tida, både politisk og administrativt til å gjøre den kartlegginga som er nødvendig. Vi må snu alle steiner og finne alle plusser og minuser, forteller Charles Tøsse til Sunnmørsposten.

Tøsse: – Høres veldig vanskelig ut

– Er du enig i at overskridelsene er 1.2 milliarder?

– Det er jeg usikker på, men tenker det er noe av det som vi må finne ut til høsten. Det må bli bredest mulig belyst med alle tall og alternativer. Vi må finne ut hva det koster.

– 800 millioner var vel ille nok, men er det mulig å gjennomføre prosjektet om overskridelsene er 1.2 milliarder?

– Det høres veldig vanskelig ut. Det er et utrolig krevende prosjekt å realisere. I et 40-årsperspektiv er det mulig, men på kort sikt er finansieringen vanskelig for fylkeskommunen. Alle steiner må snus for å finne tilleggsfinansieringer, sier Tøsse.

Store overskridelser

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har stipulert overskridelsene til å være 1.2 milliarder. Hvis det stemmer vil det være svært vanskelig for fylkeskommunen å bygge Nordøyvegen.

I tida fram mot fylkestinget i oktober vil nå bli brukt til å forsøke å finne økonomiske løsninger.

Kristin Sørheim sitter i fylkesutvalget for Senterpartiet. Hun sier at hun selvsagt stemte for å utsette behandlingen av Nordøyvegsaken i fylkestinget i dag.

Hun vedgår at det vil være svært vanskelig for fylkeskommunen å bære den økonomiske byrden i prosjektet.

– Ja, det er 1.2 milliarder inklusive moms, 950 millioner uten. Uten tilleggsfinansiering har ikke fylkeskommunen råd til prosjektet, sier hun.

Les flere saker om Nordøyvegen her

Flere forslag til løsninger

En rekke tilleggsfinansieringer har blitt foreslått. Blant annet å øke bompengeperioden til 40 år, private bidrag, eller bidrag fra kommune eller stat.

Jon Aasen, fylkesordfører fra Arbeiderpartiet, stemte også for å utsette dagens behandling.

– Er du enig i at overskridelsen er på 1,2 milliarder?

– Jeg forholder meg til det som ligger i anbudet på 800 millioner. Men jeg er enig i at det er 800 millioner i overskridelser på anbudet. Utover det så vil jeg ikke mene noe som helst, sier fylkesordfører Jon Aasen.

Nordøyvegensaka vil nå bli behandlet i oktober.

Er du enig i at saka om Nordøyvegen ble utsatt - eller burde fylkespolitikerne satt ned foten allerede nå? Bruk kommentarfeltet !