Dreneringsarbeidet på Ysteneset mer komplisert enn først antatt

Vil la tjæra ligge

Fylkesmannen anbefaler å la den forurensende tjæra bli liggende under Ystenesgata 6B inntil videre. Opprenskningsarbeidet ble mer komplisert enn først antatt.

Giftmålinger: Det ble gjort giftmålinger av området mot sjøen på Ysteneset onsdag morgen.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Sunnmørsposten har tidligere skrevet om den kraftige forurensningen ved gamle Ålesund gassverk. Ålesund kommune fikk pålegg fra fylkeskommunen om å rydde opp i sølet, men opprydningsarbeidet har støtt på en del komplikasjoner på grunn av restene av en tjæretank. Tjæretanken var oppført som fjernet, noe som ikke viste seg å stemme. Tanken er i tillegg lekk, noe som kan føre til ytterligere forurensning.