Foreslår gå- og sykkelforbud i flere tunneler i Møre og Romsdal

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de med hensyn av sikkerheten vil foreslå et nytt forbud for fotgjengere og syklister i fem tunneler i Møre og Romsdal.

BLINDHEIMSTUNNELEN: En av tunnelene som foreslås forbudt å ferdes for myke traffikanter.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

De fem tunnelene det gjelder er:

 • Fv. 62 Øksendalstunnelen i Sunndal kommune - ingen alternativ for syklister
 • E136 Innfjordtunnelen i Rauma kommune - ingen alternativ for syklister
 • E39 Moatunnelen i Ålesund kommune - gode muligheter for å sykle utenom tunnelen
 • E39 Blindheimstunnelen i Ålesund kommune - gode muligheter for å sykle utenom tunnelen
 • Fv. 61 Hareidsporten i Hareid kommune - gode muligheter for å sykle utenom tunnelen

Det er hensynet til sikkerheten for myke traffikanter som legges til grunn for forslaget som er sendt på høring til politiet, de kommunene det gjelder og Møre og Romsdal fylkeskommune. Fra før er det forbudt å gå og sykle i 19 tunneler i fylket. Det er de undersjøiske tunnelene og tunneler der det finnes en åpen, trygg og offentlig eid alternativ rute.

Lisbeth Smørholm er seksjonsleder i Statens vegvesen. Hun forteller til Sunnmørsposten at hensynet til sikkerheten er viktigst.

– Disse tunnelene er ikke egnet for syklister. Noen har dårlige lys, ingen skulder å sykle på og det er vanskelig for bilister å se syklister. I tillegg kjører det mange biler gjennom disse tunnelene, og flere av dem er store kjøretøy, forteller hun.

Høringsfrist i september

Forslaget som er sendt ut til høring har høringsfrist 1. september. Smørholm forteller at de nye forbudene vil, dersom de går gjennom, tre i kraft kort tid etter. Det er derimot ikke slik at folk bør sykle i disse tunnelene selv om det teknisk sett er lovlig.

– Når det gjelder myke traffikanter vil vi anbefale dem å holde seg mest mulig unna tunneler. De er mye mer utsatt for fare, og man er mye tryggere på utsiden, siden man kan slenge seg i en grøft om nødvendig. Samtidig er sikta mye bedre, slik at man er godt synlig, forteller hun og legger til at sykling i lange tunneler fort kan gi helseskader.

Dersom du skal ut og sykle i sommer, har Statens vegvesen følgende tips:

 • Bruk hjelm og bruk den riktig.
 • Vær alltid synlig. Bruk fargerike klær og refleksvest.
 • Det er påbudt med lys foran og bak i skumringen og i mørket.
 • Det er påbudt å bruke lys i tunneler der det er lov å sykle.
 • Sørg for at sykkelen er i teknisk god stand. Dette gjelder spesielt bremser.
 • Trafikkregler for syklister