Bygget har røtter helt tilbake til 1894, nå skal det rives:

Tradisjonsrikt hus rives i Spjelkavik

Etter mange år er rivinga av den Gamle Notsal nå i full gang i Spjelkavik.

I gang: Rivinga av Gamle Notsal ved Baronen hotell var i full gang på torsdag. I forkant var både vinduer, utstyr og andre ting som ikke kunne tas med gravemaskin, fjernet. Det er Nordlandia Utvikling AS som eier eiendommen.  Foto: MARIA MOE

Nyheter

Det er bygningen til den tidligere Spilkevigs Snøre- Not- & Garnfabrik som nå skal rives. Et bygg med røtter helt tilbake til 1894. I 1999 kjøpte Norlandia Utvikling AS hele Baronen eiendommen fra Vestenfjeldske Eiendomsutvikling AS. Ifølge Hilde Hammervold, administrerende direktør i Nordlandia Utvikling AS var det en restaurant i drift i Notsalen fram til årsskiftet 2003/2004, da gikk de konkurs.