Nyekommunen har hatt folkemøte i Haram, Skodje, Sandøy, Ørskog og Ålesund:

Vil ikkje ha «supperåd»

Den nye storkommunen får truleg lokale utval. På folkemøta vart det stilt krav om at utvala må ha reell innverknad.

Vi både vil og må lytte til innbyggjarane

Komitéleiar Kari Grindvik
Nyheter

Kommunedelsutvala skal få oppgåver knytt til kultur, vere med å utvikle lokalsamfunnet, og støtte opp under frivilligheit. Det foreslår ein politisk komité, og det har blitt heldt folkemøte i alle dei aktuelle kommunane. Folk kunne her komme med innspel via ei digital teneste.