Kommunen og direktoratet uenig om pulter

I forbindelse med samlokaliseringen av 110 – og 112-sentralen har Ålesund kommune havnet i en uenighet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Uenig: Ålesund kommune er uenig om betaling for operatørplasser. 

Nyheter

Det kommer fram i et brev sendt fra kommuneadvokat Olav Aarø til direktoratet.