Flest byggekonkurser: – Noen tar det tungt

Håndverkerkonkurser skiller seg ofte seg ut med mye merarbeid, ifølge advokat og dommer.

Ulike reaksjoner: Advokat og bostyrer for mange konkurser, Anders Svinø, sier noen tar det tungt å gå konkurs. Arkivfoto  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Antall konkurser i Møre og Romsdal har økt kraftig første halvår i år. Byggebransjen, varehandel og serverings- og overnattingsbedrifter topper lista over bransjene hvor det er åpnet flest konkurser.

Advokat Anders Svinø har jobbet med konkurser i 15 år og er én av tre advokater på fagfeltet hos sin arbeidsgiver. Han forteller at de har et jevnt tilsig av saker.