Historiske strømpriser

Prisen på strøm og nettleie er nå mer enn 30 prosent høgere enn i juni i fjor, ifølge SSB.

Strøm: Høge strømpriser i juni. Foto: Knut Arne Aarset  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

I juli 2015 var strømprisene på sitt laveste nivå. Siden da har prisen på elektrisitet inkludert nettleie steget med rundt 90 prosent. Ifølge NTB har det vært en kraftig økning i produsentpriser på strøm mellom mai og juni. Økningen er på 19,4 prosent for elektrisitetsprodusenter, og SSB peker på det tørre og varme været de siste månedene som en medvirkende årsak.

«I løpet av juni gikk fyllingsgraden i norske vannmagasin fra å være på et normalt nivå for denne tiden av året til et lavere nivå enn medianen for perioden 1990-2017», skriver SSB. De økte strømprisene utgjør en stor andel av økningen på 2,6 prosent i konsumpriser det siste året.