Klar oppfordring frå grunneigar i Ørskog: Slå alt gras som kan slåast

Fem-ti mål kan berge ei ku

I Ørskog ligg grasballane klare og tinga vekk.

fôr: Her og fleire andre stader i Ørskog ligg det grasballar som er tinga vekk, fortel Kristian Fjørfoft. Like ved rundballane er eit mål med gammaleng som ikkje er slått. Den vil han ha med i andreslåtten. 

Nyheter

– Eg har kvart år halm og grasballar å selje. Alt er som vanleg tinga vekk, seier Kristian Fjørtoft i Ørskog.