Hallen til Miljøkvalitet blei skada av brann i 2015 – denne veka brann den for tredje gong

Hallen var planlagt riven

Måndag brann det i lager- og sorteringshallen til Miljøkvalitet i Sykkylven for tredje gong. I juni varsla Arbeidstilsynet bedrifta om at dei ville pålegge tvangsmulkt om dei ikkje fekk tilsendt vedlikehaldsplan for bygget.
Nyheter

I månadsskiftet februar/mars i 2015 var det brann i hallen to gonger, men den har sidan vore i bruk til lagring og sortering av avfall. I brevveksling mellom Arbeidstilsynet og Miljøkvalitet kjem det fram at Arbeidstilsynet gjennomførte eit tilsyn hos bedrifta hausten 2017, der dei blei opplyst om at det har vore brann i bygget tidlegare.