Jenter fikk torsk med firkanta plastmage i Borgundfjorden:

«Det som kommer ut, hører ikke hjemme i en torskemage»

Entusiastiske tilrop fra jentene i båten vitner om at de har fått napp. En ekte Borgundfjord-torsk. Men hvorfor har torsken firkanta mage?

Folk må slutte å kaste plast i naturen. Dette skal i bosset og resirkuleres

Anita Lathee Skjong
Nyheter

Sommeridyll.