Fikk ikke penger til flomsikring

Søkere i Møre og Romsdal fikk avslag på søknader om flom- og skredsikring.

Flom: Ved Valgermo i Ørskog i 2017. Arkivfoto: Staale Wattø 

Nyheter

NVE mottok i fjor betydelig antall søknader om tilskudd til flom- og skredsikring, samt miljøtiltak.

Søknadene ble behandlet i 2018 der 14 fikk tilskudd og 26 fikk avslag. Ingen i Møre og Romsdal fikk tilskudd.

Fem søkere fikk avslag. Dette gjaldt søknad om skredsikring i Sykkylven, to søknader om flomsikring i Ørskog, og en søknad om erosjonssikring i Ørskog fikk avslag, det samme gjaldt søknad om erosjonssikring i Volda sentrum.

NVE melder at de som fikk ja er saker der investering i sikring vil gi stor samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket. Det er flere grunner til at søknader ble avslått, blant annet mangelfull informasjon eller dokumentasjon, eller at tiltaket ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den tildelte økonomiske rammen.