Legger rør til fiberkabler i nye veger

Samferdselsdepartementet vil ruste seg for ei framtid med smartere veger.

Nye regler: Bestemmelsene gjelder fra 15. juli 2018. 

Nyheter

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil at det legges ekstra rør for fiberkabler i alle nye veiprosjekt, slik at en slipper å grave opp veien etter hvert som den digitale hverdagen utvikler seg. Det melder Regjeringen.no.

– Med dette vil det ikke være nødvendig å rive opp veiene for å legge nye kabler for fiber og lignende. Vi må også ruste oss for en framtid med smartere veier. Det vil kreve mye ekominfrastruktur. Dette legger vi nå til rette for. Samtidig kan man enkelt utvide mulighetene for bedre nett til folk og næringsliv, sier Solvik-Olsen.

Når det bygges vei i Norge følger entreprenørene en rekke krav og retningslinjer samlet i håndbøker fra Statens vegvesen. I ny utgave av håndboken for veibygging (N200), er det lagt til grunn at det skal være ledige trekkerør etter at veiprosjektet er ferdig avsluttet.