Slik lagar dei plass til både salong og lugarar

Norled har ei utradisjonell løysing på dei nye ferjene mellom Festøya og Solavågen på E39.

Ny løysing: Bildekket går i ein kul. Dermed blir det plass til salong under. Teikning: LMG Marin 

På denne måten kan vi lage ferjene mest mogleg trafikk- effektive

Sigvald Breivik
Nyheter

Frå kvar ende går bildekket i ein liten bakke. Under denne kulen får dei plass til både salong og lugarar. Dermed kjem salongen på same nivå som bildekket på ei tradisjonell ferje.