Panorama Hotell:

Klager på nei-vedtak til panoramahotell på Strandafjellet

Stranda Panorama Hotell AS ber om at politikarane i Stranda vurder sitt nei til hotell på nytt.

Overnatting på høgfjellet Planane er endra noko sidan dette prospektet vart laga, men initiativtakarane gir seg ikkje, sjølv om politikarar har sagt nei. FOTO: NORPLAN 

Nyheter

(Sunnmøringen) Medan administrasjonen i Strand ser positivt på planane, har politikarane vendt tommelen ned. På møtet sitt i juli gjorde det faste utvalet for plansaker i Stranda vedtak om ikkje å gje løyve til oppstart av detaljreguleringsplan for hotellet.