Driveplikt for jordbruksareal:

Driveplikta varer evig

Enkelte grunneigarar nektar å skrive ti års utleigeavtale for jordbruksareal.

Kan leigast bort: Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved utleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp, står det i Jordlova. Illustrasjonsfoto.  

Nyheter

Jordbruksareal må drivast, heiter det i Jordlova. Men blir lova følgd?