En byvandring utenom det vanlige:

Vandret i oldefarens fotspor

Familien fra Østlandet fikk en spesialdesignet byvandring i Ålesund der de fikk se hvor både oldefaren og bestemora vokste opp.

– Jeg føler virkelig at dette har tent en nysgjerrighet i meg

Rolf Erik Grønn
Nyheter

Guide Britt Walle Ekroll har gjennomført mange byvandringer med turister fra mange forskjellige land. Men da familien Grønn tok kontakt, ble hun nødt til å lage til en litt annerledes byvandring. De er nemlig etterkommere etter Johannes Solem og Hjørdis Koppernæs. Førstnevnte var stadsingeniør/brannmester under bybrannen i 1904. Senere ble han også borgermester.