Ålesund Arbeiderparti:

Vil øke bompengeperioden til 40 år for å få råd til Nordøyvegen.

Ålesund Arbeiderparti mener Nordøyvegen er for viktig for nye Ålesund kommune, og foreslår å øke bompengeperioden til 40 år for å dekke de ekstra kostnadene.

Ordfører: Eva Vinje Aurdal er ordfører i «gamle» Ålesund, og Arbeiderpartiets kanditat til stillingen i den nye storkommunen.  Foto: Staale Wattø

Siv Katrin Ulla er leder i nye Ålesund Arbeiderparti.  Foto: Hilde Hovik

Nyheter

Det melder Ålesund Arbeiderparti i en pressemelding, signert ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, og leder i nye Ålesund Arbeiderparti, Siv Katrin Ulla.

I pressemeldingen kommer det frem at partiet mener vegen er vesentlig for utviklingspotensialet på Nordøyane, og at ferjebruk til evig tid mest sannsynlig kommer til å bli dyrere i lengden.

– For oss i Arbeiderpartiet er det helt uaktuelt å redusere et fremtidig fergetilbud til Nordøyane for å spare kostnader, sier Ulla i pressemeldingen, og håper kommunene og fylkeskommunen vil gjøre det som er mulig for å få finansiert vegen.

– Vi vil gjerne gi honnør til fellesnemda for nye Ålesund og det vedtaket som er fattet om å bidra økonomisk for å dekke et låneopptak på minimum 200 millioner kroner og mener det er et viktig bidrag til å realisere vegen, sier Ulla.

Politisk enighet

Partiet skriver videre at de mener de ekstra kostnadene for Nordøyvegen kan bli dekket ved å utvide bompengeperioden fra 20 til opp mot 40 år, og viser til lokale underskriftskampanjer og uttalelser for å vise at det er stor enighet om dette.

De oppfordrer samtidig andre partier til å komme med lignende uttalelser.

«Ålesund Arbeiderparti oppfordrer de øvrige politiske partiene i nye Ålesund kommune til å komme med tilsvarende uttalelser for å tydeliggjøre for Møre og Romsdal Fylkeskommune og Samferdselsdepartementet at det er stor lokalpolitiske vilje til å realiser Nordøyvegen og at 40 års bompengeperiode bør inngå som en del av finansieringen.», skriver partiet.