Ny runde om boliger på Utstillingsplassen

Nei, man kan ikke betale en halv million for å få byggetillatelse i Ålesund.

park: Dette området vest for bygget skal utbygger og kommunen samarbeide om å oppgradere. Illustrasjon: PLOT Arkitekter 

Nyheter

Denne nokså åpenbare presiseringa er med i sakspapirene når plan- og byggesaksutvalget nok en gang skal behandle saka om boliger på Utstillingsplassen i Ålesund. Da utvalget behandla – og utsatte – saka i sitt siste møte før ferien, reagerte Kirsti Dale (Sp) på at utbyggeren skulle betale 500.000 kroner til opparbeidelse av området rett vest for det nye bygget. Dale mente at utbygger på denne måten kjøpte seg ut av kravet om å følge leikeplass-normen, og mente det var en uheldig praksis.