– Kan ikkje puste letta ut

Lokal Sparebank 1-direktør trur tøffe offshorenæringa får det tøft også i dei neste kvartala

Banksjef: Jan Rune Hurlen er direktør for bedriftsmarknaden. Han var sjef for BN Bank si Ålesund-avdeling, og vart med på lasset då Sparebank 1 SMN tok over i 2008. foto: staale wattø  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Banksjefen for bedriftsmarknaden på Sunnmøre, Jan Rune Hurlen stadfestar at det trass oljeprisvekst har vore eit tøft halvår for offshorenæringa.