LHL, Frivilligsentralen og voksenopplæringa går sammen for å tilby kvinner fysisk aktivitet

– Nå skal vi bli sterke!

Den nye aktivitetsparken skal bli en arena for fysisk aktivitet for kvinner på voksenopplæringa.

Gleder seg til trim: (F.v.) Kibara Osman, Roger Gudmundseth (LHL) og Jian Hussein Olsen gleder seg til «Helsetrimmen» på Tueneset er i gang. Damene er fra Syria og har begge bodd i Norge i to år. Utenom svømmeopplæring med Gjensidige-stiftelsen har de ikke bedrevet noe særlig med fysisk aktivitet.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Egentlig skulle den nye aktivitetsparken på Tueneset stå klar i juni, men etter gjentakende forsinkelser fra leverandøren av apparatene begynner det nå endelig å nærme seg åpning.