Flere innbrudd den siste tiden:

Tyver tømte bompengekasser

Politiet har mottatt flere meldinger om innbrudd i bompengekasser på søre Sunnmøre. Nå ber de grunneiere om å sjekke sine kasser.

Lensmann Tor Sæther  Foto: Knut Arne Aarset

Bompengekasse  Foto: ILLUSTRASJON/SMP.NO

Nyheter

Det skjer fra tid til annen at politiet får meldinger om innbrudd i pengekasser som er satt opp i forbindelse med lokale bomveger.

Den siste tiden har imidlertid politiet fått flere slike henvendelser på søre Sunnmøre.

– Vi anbefaler alle som har slike kasser å sjekke dem, og ikke minst tømme dem ofte for å minske utbyttet for uærlige sjeler, sier lensmann Tor Sæther.