Stenger gamlekrematoriet i fem uker

Renoveringsarbeid ved Ålesund gamle krematorium.

Skal renoveres: Ålesund gamle krematorium. Arkivfoto: Nils Harald Ånstad 

Nyheter

Fra 27. august og i fem uker vil Ålesund gamle krematorium være stengt, går det fram av ei melding fra Ålesund kirkelige fellesråd. Bakgrunnen er renoveringsarbeid: Tak og takrenner skal renoveres, og i tillegg vil det både bli gjort en del utbedringsarbeid ved bygninga generelt og dessuten også dreneringsarbeid.

– I tida krematoriet er stengt vil seremonier bli avvika fra kirkene, fortrinnvis der en har tilhørighet. For livssynsnøytrale og andre som ikke er medlemmer av Den norske kirke vil seremoniene bli gjennomført ved at vi åpner krematoriet og innstiller arbeidet, siden det ikke finnes alternative lokaler i Ålesund, heter det i meldinga, som er signert driftsleder Geir Aure. Første seremonidag etter at arbeidet er ferdigstilt er tirsdag 2. oktober.