Nattbuss køyrde av vegen i Stryn:

– Politiet skulle vore sendt til bussulukka på Dispen

Politioverbetjent Lasse Trosdahl er klar på at lokalt politi skulle vore utkalla til bussulukka på Dispen.

Lasse Trosdahl: Målet med etterforsking er å finne årsaka, blant anna for å førebyggje mot tilsvarande ulukker. FOTO: BENGT FLATEN 

Nyheter

(Fjordingen:) Debatten etter at Møre-ekspressen køyrde av rv 15 førre måndag har gått varm blant anna på sosiale media. På spørsmål frå Fjordingen seier politioverbetjent Lasse Trosdahl at det etter hans meining var ein feilvurdering frå operasjonssentralen ikkje å sende ut lokalt politi.

Lokalt politi visste ikkje om bussulukka før dei kom på kontoret om morgonen

Lokalt politi blei ikkje varsla om ulukka

Nattbussen med 55 passasjerar køyrde utfor vegen i Stryn:


Morten Ørn, leiar for fellesoperative tenester i Vest politidistrikt uttalte til Fjordingen fredag at «det ikkje er vanleg å sende politipatruljer til denne type hendingar i Vest politidistrikt og at politiet ikkje er dimensjonert for å handtere alt». Til Sunnmørsposten seier Ørn at ein følgjer nasjonale retningslinjer for korleis oppdrag skal prioriterast.

Politioverbetjent Lasse Trosdahl er på ferie, men har følgt med på saka og debatten. På spørsmål frå Fjordingen om han er samd med Morten Ørn sine vurderingar, er svaret nei.

– Nasjonale retningslinjer står ikkje i vegen for å gjere gode vurderingar. Den store forskjellen her, er at det er ein ekspressbuss med 55 passasjerar som har hatt ei dramatisk utforkøyring, og der sjåføren umulig kan ha full oversikt over om alle slapp frå hendinga heilt utan skader. Utforkøyringa hadde stort skadepotensial og det var små marginar frå ei katastrofal ulukke med fleire omkomne og hardt skadde, seier Trosdahl.

Utforkøyringa på Dispen:

Bussen hoppa over stikkveg

Spor på staden viser at den to etasjer ekspressbussen som køyrde av rv 15 på Dispen i Stryn kommune måndag morgon hoppa over ein stikkveg før han landa på jordet.


– Men Ørn viser til at det var meldt at ulukka var udramatisk og ingen skadde. Er ikkje det godt nok argument til ikkje å sende ut lokalt politi?

– Det kan ikkje vere innringar eller busselskapet som tek ansvar for at samtlege 55 er uskadde. Det er sjølvsagt at politiet skulle vore på staden. Argumentet om kost-nytte og at politiet ikkje er dimensjonert for å handtere alt, slår heilt feil i denne saka. For det første hadde vi politpatrulje i Stryn med to mann i reserveteneste. Å sende dei ut to timar før ordinær kontortid hadde ikkje betydd noko for anna beredskap. Dernest; Konsekvensen av at vi ikkje kom oss til ulukkesstaden i tide, er at vi brukar mange fleire timar på etterforskinga. Og vi får heilt sikkert eit dårlegare resultat fordi vi ikkje fekk snakka direkte med passasjerar, avhøyre sjåføren på staden og sikre bussen med tanke på etterforskinga. Vi ville og bedt om bistand frå Statens vegvesen i denne saka.

– Morten Ørn seier at vilkåret for å varsle politiet i denne saka ikkje var til stades. Kva er din kommentar til det?

– Publikum som er involvert i eller kjem over ei trafikkulukke, skal aldri lure på om dei skal ringe politiet. Er du i tvil, skal du ringe. Politiet er der for publikum. Det må det aldri vere tvil om.

Denna saka sto først på trykk hos Fjordingen.