Vestnes:

Fylkesmannen opphevar byggjeløyve i Vestnes

Eit kommunalt byggjeløyve med fylling i friområde i Kråkvika i vert oppheva.

VESTNES: Kommunen og utbyggar meiner at stigningsforholda i området og frå tilkomstvegen for huset til venstre er slik at det er avgrensa kor låg fyllinga kan vere. 

Nyheter

– Søknaden om 4,3 meter fylling kan ikkje godkjennast utan reguleringsendring eller dispensasjon, då ein betydeleg del av fyllinga ligg inne på areal sett av til felles friområde i overordna plan. Det skriv assisterande direktør Janne Woie hos Fylkesmannen.