Alt klart til årets storhending i Tresfjord

Denne gjengen stiller opp år etter år for å lage martna

Siste helga i august er det igjen tid for Syltemartnan i Tresfjord. Ein dugnadsgjeng på rundt 20 medlemmar av Tresfjord Røde Kors står i spissen for martnan, som i noverande form har vore arrangert i 41 år.
Nyheter

(RBnett:) Inne i klubblokalet til Tresfjord Røde Kors blir vi møtt av den gode lukta av nysteikte sveler og kaffi. Melinda Furland Kjersem står ved takka og får mange godord for svelene. Dugnadsgjengen har ein liten pause i arbeid med å klargjere alt til Syltematrnan. Praten går lett, stemninga er god.