Ålesund:

Hadde to liter GHB - dømt til fengselsstraff

En mann i 50-åra har i Sunnmøre tingrett blitt dømt til 90 dager i fengsel for å ha oppbevart 1930 ml av det narkotiske stoffet GHB.

Dømt: Mannen ble dømt i Sunnmøre tingrett denne uka. 

Nyheter

Ifølge den domfelte oppbevarte han flaskene med GHB som sikkerhet for et lån han hadde gitt.

Mannen ble også dømt for å ha kjørt bil mens han var ruset på amfetamin.

– I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte hadde en passasjer i bilen og at kjøringen fant sted i tettbebygd strøk i sentrum av Ålesund, skriver retten i dommen.

Vanligvis ville disse lovbruddene gitt mannen 60 dager i fengsel, men da han gjorde dem mens han var i prøvetiden til en tidligere dom, og dermed ble det lagt til 30 dager.

Mannen må også betale en bot på 15.000 og mister førerkortet. Han må også betale 2.000 kroner i saksomkostninger.