Foreldre i Ålesund fikk medhold hos fylkesmannen etter at de klaget på dårlig forhold mellom lærer og elev

Flere klagesaker etter mobbeparagrafen

Eleven følte seg krenka og trakassert av læreren i fire år. Nå har fylkesmannen slått fast at en barneskole i Ålesund ikke gjorde nok for å gi eleven et trygt skolemiljø.

Gode relasjoner: Forskning viser at gode relasjoner mellom lærer og elev er helt avgjørende. Og det er alltid den profesjonelle voksne som har ansvaret for at kvaliteten på denne relasjonen skal være god. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix 

Vi skjønte ikke at det var så ille før vi tok tak i tingene

Foreldre i Ålesund
Nyheter

Dette er en av svært mange saker som fylkesmannen har behandla etter at den såkalte mobbeparagrafen ble gjort gjeldende fra 1. august i fjor.