Tidlegare turistforeningshytte for ÅST søkjer nye eigarar

Sel hytte med historie

Fokhaugstova er blitt betydeleg oppgradert sidan ho var turistforeningshytte. Men mange har framleis gode minne frå den tida. No kan ho bli di.

Stordal: Den tidlegare turistforeningshytta Fokhaugstova i Stordal er lagt ut for sal.   Foto: NOTAR

Nyheter

Fredag hadde finn.no 249 fritidsbustader for sal i Møre og Romsdal. No kjem det ei til: Fokhaugstova i Stordal: