Rimfrost og Stig Remøy ønsker konkurransen om krilen velkommen

Varslar om ny kriltrålar

Auka konkurranse gir innovasjon og fleire moglegheiter, meiner Stig Remøy, eigar av Rimfrost.

Positiv: Stig Remøy, Rimfrost-eigar, meiner det er positivt med fleire norske aktørar i krilfisket i Arktis. Sjølv har han søkt om ny konsesjon og har planar om ny kriltrålar.   Foto: Marius Rosbach

Vi har kome langt i prosjekteringa og vil velje verft i løpet av hausten.

Stig Remøy
Nyheter

Remøy og Rimfrost sit i dag på ein konsesjon til å fiske kril i Sørishavet, medan Kjell Inge Røkkes Aker Biomarine har tre. Fiskeridirektoratet har lysa ut konkurranse om to nye konsesjonar, og lokale Fish Group of Norway (FGN) ønsker begge. Aker Biomarine og Remøy har òg søkt om ein, men Remøy ønsker konkurransen ifrå nykommarane velkommen.