120 meter langt rasgjerde:

Omfattende rassikring bak skole og bybad

Bybadet skal etter planen stå ferdig til januar 2021. Nå er arbeidet på tomta i gang.

Første steg: Etter mange år med «prating» er arbeidet i gang. Sikringen er første skritt av forberedelsene, før den gamle gymsalen og Stallane skal rives. 

Nyheter

– I forrige uke var det inspeksjon. Klatrere har gått gjennom berget og merket med oransje. Nå skal vi sikre området slik at det blir trygt både for de som skal jobbe og bygge, og de som skal bo her etterpå, sier Roger Woldstad, formann i Implenia Norge.