foto
GNAGERFANGER: To slike bokser er nå festet på utsiden av gjerdet rundt Giske barnehage. I denne boksen er det nå gift-fri åte. Tidligere var de på innsiden av gjerdet med gift.
foto
Alvorlig: – Vi har nå gjort det vi kan for at det ikke skal kunne skje igjen, sier styrer Hilde Nyvoll ved Giske oppvekstsenter og barnehage på Giske. Foto: Staale Wattø