Vartdal Gjenvinning aukar panten for bilvrak:

Skjerpa konkurranse om bilvrak

Auka konkurranse og gode prisar på jarn og metall gjer at Vartdal Gjenvinning no betalar 700 kroner meir for eit bilvrak.

Skrap: Opptil 30.000 tonn skrap vert handtert på Vartdal Gjenvinning kvart år. I haugen bak ligg der også mange bilar som skal knusast til småbitar. Avdelingsleiar Yngve Sætre og nestor i Hermod Teigen AS i Drammen, ein av eigarane av Vartdal Gjenvinning, Atle Teigen, er godt nøgd med drifta.  

Nyheter

(Møre-Nytt:) – Vi merkar ikkje noko til dette, fortel dagleg leiar Andre Ose Bøstrand hos Bøstrand Miljø og Gjenvinning, ein av mange konkurrentar til Vartdal Gjenvinning.