Truar med å trekke støtta til Volda sjukehus etter utspel om Nordøyvegen

Sandøy-ordførar reagerer kraftig etter at ordførarar på søre Sunnmøre uttrykte uro over utviklinga med Nordøyvegen.

Ordførar Oddvar Myklebust i Sandøy  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Fleire av ordførarane på søre Sunnmøre ga nyleg uttrykk for at ein burde vurdere å stanse bygginga av Nordøyvegen fordi dei frykta at auka kostnadane ville hindre utvikling i andre delar av fylket.

Volda-ordførar Jørgen Amdam var mellom dei som var mest tydeleg, og ville at dei sju kommunane samla seg om eit felles vedtak om å stanse samferdselsprosjektet som skal knyte nordøyane til fastlandet.

Det har fått Ap-ordførar Oddvar Myklebust i Sandøy til å skrive ein e-post til Volda kommune der han fortel at han vart sint og skuffa over å lese kva som hadde blitt sagt på møtet mellom ordførarane, skriv lokalavisa Møre.

(saka held fram under)


Pengesluket Nordøyvegen

Urolege Søre-ordførarar

Fleire av ordførarane på Søre Sunnmøre meiner pengesluket Nordøyvegen bør stansast.

 

Eventuell stopp av Nordøyvegen

– Et nei til Nordøyvegen vil snu oppfatninga av regionen som framtidsretta

– Et nei til Nordøyvegen vil snu oppfatninga av regionen som framtidsretta og nyskapende. Det mener plassjef for Rolls- Royce på Longva, Tomas Brugrand.


Myklebust skriv at han meiner det er eit teikn på at egoismen rår på «søre luten».

– Om det er omkampar som er agendaen, så er det berre å stå på, vi har mange slike kampar å kjempe, ikkje minst på sjukehussida. Regner med at Volda er avhengig av ein velvillig nye Ålesund kommune, skriv han ifølgje avisa.

Myklebust skriv at han hadde venta meir av sin partikollega Jørgen Amdam og meiner ordførarane burde sett seg betre inn i finansieringa av Nordøyvegen for dei går til «frontalangrep på ein veg som har vore planlagt i over 40 år».