Fylkesvis oversikt over mobbetall

Tall på mobbesaker klaget inn til fylkesmannen i perioden 1. august 2017 til 31. juni 2018.
Nyheter

Oversikt over alle fylkene:

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.

 

Aust- og Vest-Agder: Aktivitetsplikten brutt i 86 prosent av sakene. (48 av 56 saker)

Buskerud: Aktivitetsplikten brutt i 68 prosent av sakene. (23 av 34 saker)

Finnmark: Aktivitetsplikten brutt i 83 prosent av sakene. (29 av 35 saker)

Hordaland: Aktivitetsplikten brutt i 72 prosent av sakene. (59 av 82 saker)

Møre og Romsdal: Aktivitetsplikten brutt i 72 prosent av sakene. (23 av 32 saker)

Nordland: Aktivitetsplikten brutt i 74 prosent av sakene. (31 av 42 saker)

Trøndelag: Aktivitetsplikten brutt i 93 prosent av sakene. (70 av 75 saker)

Hedmark: Aktivitetsplikten brutt i 85 prosent av sakene. (22 av 26 saker)

Oppland: Aktivitetsplikten brutt i 83 prosent av sakene. (29 av 35 saker)

Oslo og Akershus: Aktivitetsplikten brutt i 90 prosent av sakene. (87 av 97 saker)

Rogaland: Aktivitetsplikten brutt i 84 prosent av sakene. (81 av 96 saker)

Sogn og Fjordane: Aktivitetsplikten brutt i 80 prosent av sakene. (12 av 15 saker)

Telemark: Aktivitetsplikten brutt i 100 prosent av sakene. (23 av 23 saker)

Troms: Aktivitetsplikten brutt i 52 prosent av sakene. (34 av 65 saker)

Vestfold: Aktivitetsplikten brutt i 94 prosent av sakene. (16 av 17 saker)

Østfold: Aktivitetsplikten brutt i 73 prosent av sakene. (32 av 44 saker)

Totalt: 1.402 meldte saker, 1.146 ferdigbehandlede. Av de ferdigbehandlede sakene ble 372 saker trukket eller avvist. Om hvorvidt aktivitetsplikten var brutt eller ikke, ble vurdert i 774 av sakene.


Antallet klagesaker skyter i været etter at mobbeparagrafen kom

Ålesund: Fire av ti som klaga til fylkesmannen fikk medhold

Av de 53 skolemiljøsakene fylkesmannen behandla forrige skoleår, kom ti fra Ålesund. Av disse var det fire som fikk medhold i klagen sin.