Håper på krill-konsesjon:

Vil bygge ny fabrikk i Giske

Dersom Fish Group of Norway får en av de to utlyste krillkonsesjonene, vil de bygge hydrolysefabrikk på Gjøsund.

Signerte avtale: Dag Moxnes i GEA Norge signerer avtale om prosesseringsanlegg til krilltråler og fabrikk med Nils Molnes og Nils Kåre Gjøsund i FGN. FGN trenger konsesjon for fiske av krill for å bygge både ny krilltråler og fabrikk på Gjøsund.  

Nyheter

– Fabrikken skal være på plass når det kommer råstoff fra fartøyet, sier Nils Molnes i FGN. Det betyr innen tre år dersom selskapet får lov til å fiske krill.