Nordmøringar for Nordøyvegen

Alle veit kva Frank Sve tenker om Nordøyvegen, men kva meiner dei to andre i plannemnd for samferdselsutbygging?

Samansveisa: Kva meiner nordmøringane om Nordøyvegen når sunnmøringen Frank Sve har reist heim? Kristin Sørheim (Sp) og Iver Nordseth (V) utgjer plannemnd for samferdsel saman med sunnmøringen Frank Sve (Frp). 

Nyheter

I torsdagens møte var det éi sak på kartet: Nordøyvegen. Dei to nordmøringane Kristin Sørheim (Sp) og Iver Nordseth (V) utgjer plannemnd for samferdsel, saman med sunnmøringen Frank Sve.