Fryktar at fylket justerer ned ambisjonane for trafikkløysinga mellom Ørskog og Stordal:

– Ny veg, ikkje meir klatting!

Ordføraren i Ørskog fekk den folkelege oppbakkinga han bad om: Rundt åtti eldre og yngre demonstrerte fredeleg under søndag-rushet.
Nyheter

Strekninga mellom Vestre og Viset er både smal og svingete. Difor har Ørskog-folket i ei årrekkje arbeidd for ny veg frå Valgermo mot Viset. To tunnelar og ei bru over Vaksvik-elva. Den såkalla Børdalsvegen.