Nå blir er nytt kjøremønster på Kverve

Onsdag 5. september er vegen mellom Ålesundstunnelene lagt om for å bygge rundkjøring.

PROSJEKTLEDER: Ole Kristian Birkeland  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Da kan du ikke lenger kjøre rett fram mellom tunnelene, men må i stedet kjøre i en «hestesko». Omkjøringen blir skiltet og vil vare fram til den nye rundkjøringen står ferdig i desember.

-  Vi ber om at trafikantene senker farten, følger skiltingen og viser hensyn til arbeiderne, oppfordrer prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Flytter busstopp

KVERVE: Slik blir det nye kjøremønsteret.  Foto: Statens vegvesen

Dagens busstopp ved inngangen til tunnelen blir flyttet. Det nye busstoppet ligger ca. 200 meter fra det gamle. Det vil være samme busstopp for begge retninger med bussen.

Ny oppstilling for kolonnekjøring

Mellom kl. 20 og 06 når det er arbeid i Ålesundstunnelene blir det oppstilling for kolonnekjøring langs den nye omkjøringsvegen.

Bedre framkommelighet og sikkerhet

Krysset på Kverve er uoversiktlig, det er mye trafikk og farten er høy. Det gjør krysset utsatt for ulykker og det kan være vanskelig å komme seg inn på riksvegen når det er mye trafikk. Med en rundkjøring blir det enklere å avvikle trafikken, også når Ålesundstunnelene blir stengt.