Hvor skal Ålesund bygge nytt vannbehandlingsanlegg – Holsfjellet eller Fremmerholen?

Anbefaler fremdeles vannverk i Fremmerholen – nå må politikerne bestemme seg

– Trist, sier leder for Aksjonsgruppa mot vannverk i Fremmerholen om at rådmannen fremdeles går inn for dette alternativet.

Fremmerholen: Det inngjerdede området i Fremmerholen vil være på ca. 4500 m2, noe som vil utgjøre ca. 13 prosent av friområdets areal, ifølge utredningen. Kommunen foreslår at man som kompensasjon for tapt friområde, kan gjøre pakrmessige tiltak. 

Nyheter

Torsdag arrangerer bydelsutvalget for Spjelkavik, Åse og Lerstad informasjonsmøte om plasseringer av det nye vannbehandlingsanlegget til Ålesund kommune.