Pelagisk forening til kamp mot Eidesensutvalet sitt forslag om «ressursrente»

Viste fram verdiskaping

Fiskebåtane i Herøy støttar opp om lokalsamfunnet og aktiviteten gir store ringverknader. – Dette er ressursrente i praksis. Vi treng ikkje noko nytt ressursrentesystem.

BESØK: Arve Myklebust i Pelagisk forening (f.v.) orientere politikarane om verdiskapinga som «Leinebjørn» står for i Herøy og på kysten elles. Med på bildet er vidare frå venstre frå Margunn Ebbesen som sit i næringskomiteen for Høgre, politisk rådgjevar i SV, Trine Østereng, Sps Geir Lien, vara til Stortinget og ordførar i Vestnes og frå næringskomiteen Steinar Reiten (KrF). 

Nyheter

Dette var Arve Myklebust i Pelagisk forening si klare melding då deler av Stortingets næringskomite besøkte Herøy tysdag.