Medlemsflukt i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre

— I verste fall blir selskapet lagt ned

Så langt har 9 av 20 hoteller meldt seg ut av Destinasjon Ålesund og Sunnmøre. — Dersom vi ikke får disse hotellene til å melde seg inn igjen i høst, står hele reiselivsselskapet i fare for å bli lagt ned, sier styreleder Bjarne Rekkedal.

Utfordrende situasjon: Bjarne Rekkedal er styreleder i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, og bekymret over den plutselige medlemsflukten etter at flere hoteller har meldt seg ut.   Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Medlemsbedriftene i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (DÅS) ble informert om krisen i selskapet i en epost i ettermiddag, der det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte 1. oktober: