Leder lørdag 8. september:

«Ingen skal leve med at vold er en del av jobben»

Ingen skal være nødt til å leve med trusler og vold på arbeidsplassen. Sjøl om risikoen for å bli utsatt for vold er høy i noen yrker, skal ingen akseptere at dette er «en del av jobben». Arbeidsgiver plikter å beskytte sine ansatte.

Utsatt: Helsepersonell i demensomsorg opplever ofte å bli utsatt for vold og trusler, og for mange er det så dagligdags at de lar være å rapportere om det. Ill.foto: NTB scanpix 

Ingen arbeidsgivere kan løpe fra ansvaret og unnskylde seg med at «de ikke visste»

Nyheter

Derfor er det nedslående å se resultatene fra Arbeidstilsynets nær 500 tilsyn i kommunal helse- og sosialsektor i fjor. Seks av ti virksomheter hadde ingen planer for hvordan de ansatte skal beskyttes mot vold og trusler.