Leder lørdag 8. september:

«Ingen skal leve med at vold er en del av jobben»

Ingen skal være nødt til å leve med trusler og vold på arbeidsplassen. Sjøl om risikoen for å bli utsatt for vold er høy i noen yrker, skal ingen akseptere at dette er «en del av jobben». Arbeidsgiver plikter å beskytte sine ansatte.

Utsatt: Helsepersonell i demensomsorg opplever ofte å bli utsatt for vold og trusler, og for mange er det så dagligdags at de lar være å rapportere om det. Ill.foto: NTB scanpix  Foto: Lars Bahl: NTB/Scanpix

Ingen arbeidsgivere kan løpe fra ansvaret og unnskylde seg med at «de ikke visste»

Nyheter

Derfor er det nedslående å se resultatene fra Arbeidstilsynets nær 500 tilsyn i kommunal helse- og sosialsektor i fjor. Seks av ti virksomheter hadde ingen planer for hvordan de ansatte skal beskyttes mot vold og trusler.

Mangel på ressurser er forklaringen på at forebyggende arbeid blir nedprioritert. Det er kanskje en forklaring. Det er ingen unnskyldning.