Harald Tom Nesvik

2,7 milliarder fra laksen til kommune-Norge

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik deler nå ut 2,7 milliarder kroner til kommuner som er vertskap for oppdrettsnæringen.
Nyheter

Bak milliarddrysset står Havbruksfondet. Pengene i fondet kommer fra salg staten har gjort av nye oppdrettskonsesjoner, samt tillatelser til økt biomasse i eksisterende konsesjoner.

- De kommunene som stiller areal til disposisjon slik at laksenæringen kan vokse skal premieres for det. Det er hele bakgrunnen for opprettelsen av havbruksfondet. Derfor er det veldig hyggelig at vi nå får den første utbetalingen fra fondet, sier Nesvik.

Pengene havner på kontoen hos kommunene allerede i oktober. Da utbetales 85 prosent av beløpet. De siste 15 prosentene kommer neste år.


Regjeringa skal vurdere skatt av havbruk

Regjeringa har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan havbruk skal beskattes.

 

Nesvik understreker at det er kommunepolitikerne som selv suverent bestemmer hva disse pengene skal brukes til, men han advarer kommunene mot å tro at dette er millioner som kommer hvert år.

- Min ambisjon er fortsatt vekst. Men vi har det som vi kaller trafikklysene i laksenæringen. Altså området som har grønt lys som betyr vekst. Området med gult lys som innebærer at ting er som i dag og områder med rødt lys der mengden laks må ned. Bak dette ligger luseproblematikken, sier Nesvik.

- Lus, sjukdom og fiskevelferd kommer jeg til å følge meget tett. Dette er også forhold som gjør at kommunene ikke kan budsjettere med årlige store overføringer fra havbruksfondet, sier Nesvik.


Rekord for sjømateksporten i juli

Norge eksporterte 159.000 tonn sjømat til en verdi av 7,1 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 7 prosent i eksportverdi fra samme måned i fjor.

 

På toppen av lista troner Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Kommunene med 4900 innbyggere får svimlende 103 millioner kroner.

Kommunene i Møre og Romsdal får tilsammen rundt 190 millioner kroner. Smøla kommune på Nordmøre ligger suverent på toppen i fylket med 44 millioner kroner. Mye penger for en kommune 2100 innbyggere.

I tillegg til dette får Møre og Romsdal fylkeskommune 34 millioner kroner fra Havbruksfondet.