Ålesund-ordføreren: - Vi må slutte med synsing

Konsulentselskap presenterte rapport om framtidige kollektivkonsepter i Ålesund på åpent møte.

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund var positiv til rapporten som ble lagt fram av konsulentselskapet COWI på dagens åpne møte.   Foto: Kristian Stenerud

Nyheter

Rundt 60-70 tilhørere var på plass da Henrik Juul Vestgaard fra konsulentselskapet COWI presenterte rapporten om Ålesund mulige kollektivkonsept i framtiden. Målet er at kollektivtrafikken skal opp fra dagens seks prosent til målsettinga på 15 innen 2030.

Konklusjonen i rapporten er at man bør gå for en løsning der de ordinære bussene kommer seg fram uten hindringer, som vil koste rundt 200 millioner kroner. De andre konseptene superbuss og bybane vil bli for dyrt og arealkrevende. For superbuss vil anleggskostnadene bli på 1,3 milliarder kroner, mens det for en bybanetrase koste 5,2 milliarder kroner å bygge.