Regjeringen satser på oppgradering av tunneler

Regjeringen vil i statsbudsjettet for neste år øke bevilgningene til vedlikehold med 400 millioner kroner, ifølge NRK. Mesteparten skal gå til tunneler.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). 

Nyheter

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier til NRK Dagsnytt at dagens regjering reduserer vedlikeholdsetterslepet for første gang på flere tiår.

– Det er tunge løft å oppgradere så mange tunneler som det vi nå gjør, men trafikksikkerheten blir bedre, tunnelene blir mer moderne og fremkommeligheten blir også bedre, sier Dale.

Selv med den økte bevilgningen fra regjeringen vil 130 norske tunneler ha behov for ytterligere oppgradering i 2020, ifølge NRK.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet sier opposisjonen er spent på hvordan Dale vil følge opp etterslepet på fylkesveiene.

– Isolert sett er det bra at de skal oppfylle EUs direktiv om tunnelsikkerhet, men den store styrkeprøven er om de kommer til å bevilge mer penger til fylkesveiene i høstens budsjett, for det er der vi har de store behovene, sier hun.