Vil ha utredet et tredje alternativ for nytt vannanlegg:

Vannanleggstriden er ikke nærmere løsning

Ålesund formannskap skulle i dag komme med sin innstilling til plassering av et nytt vannbehandlingsanlegg i Ålesund.

Ordfører Eva Vinje Aurdal stemte for rådmannens innstilling, om Fremmerholen som plassering av vannbehandlingsanlegget.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Årsaken til at det er vedtatt å bygge er nytt anlegg for vannbehandling er todelt. Den ene er at det gamle snart har nådd grensa for kapasitet. Den andre er at det er en risiko ved å bare ha ett anlegg, og det finnes ikke en god reserveløsning for vannforsyning om noe skulle skje.

Mattilsynet har også kommet med krav om at Ålesund må etablere en reservevannforsyning. Fristen for å fullføre prosjektet er i august 2022.