Vil ha utredet et tredje alternativ for nytt vannanlegg:

Vannanleggstriden er ikke nærmere løsning

Ålesund formannskap skulle i dag komme med sin innstilling til plassering av et nytt vannbehandlingsanlegg i Ålesund.

Ordfører Eva Vinje Aurdal stemte for rådmannens innstilling, om Fremmerholen som plassering av vannbehandlingsanlegget.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Årsaken til at det er vedtatt å bygge er nytt anlegg for vannbehandling er todelt. Den ene er at det gamle snart har nådd grensa for kapasitet. Den andre er at det er en risiko ved å bare ha ett anlegg, og det finnes ikke en god reserveløsning for vannforsyning om noe skulle skje.