Nytt vannrenseanlegg i Ålesund:

Vannverkssjefen trakk seg i protest

Striden om plassering av et nytt vannrenseanlegg tilspisser seg. Vannverkssjefen har trukket seg fra prosjektgruppa, politikere murrer og inn fra sidelinja kommer forslag om å be Skodje om vannhjelp.

LOKALISERINGSSTRID: Vidar Slinning, som er vannverkssjef for Ålesund kommunale vannverk på Vasstranda, har trukket seg fra prosjektgruppa for nytt vannbehandlingsanlegg.   Foto: Roger Engvik

Han hadde divergerende syn

Bjørn Skulstad
Nyheter

Foran tirsdagens formannskapsmøte i Ålesund foreslår Norges Miljøvernforbund i Møre og Romsdal at Ålesund kommune inngår samarbeid med Skodje kommune om alternativ vannforsyning. Det foreslås å bruke Svartevatnet som reservevannkilde.