Nytt vannrenseanlegg i Ålesund:

Vannverkssjefen trakk seg i protest

Striden om plassering av et nytt vannrenseanlegg tilspisser seg. Vannverkssjefen har trukket seg fra prosjektgruppa, politikere murrer og inn fra sidelinja kommer forslag om å be Skodje om vannhjelp.

LOKALISERINGSSTRID: Vidar Slinning, som er vannverkssjef for Ålesund kommunale vannverk på Vasstranda, har trukket seg fra prosjektgruppa for nytt vannbehandlingsanlegg.   Foto: Roger Engvik

Han hadde divergerende syn

Bjørn Skulstad
Nyheter

Foran tirsdagens formannskapsmøte i Ålesund foreslår Norges Miljøvernforbund i Møre og Romsdal at Ålesund kommune inngår samarbeid med Skodje kommune om alternativ vannforsyning. Det foreslås å bruke Svartevatnet som reservevannkilde.

Politikere foreslår å bygge vannbehandlingsanlegg i nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet:

Ålesund kommune: – Vi vil beskytte drikkevannskilden vår

Målet er å få den så robust som mulig.

Folkemøte om nytt vannverk:

Lanserte nytt alternativ for vannbehandlingsanlegg

Det er som kjent vanskelig å velge mellom pest og kolera. Med mindre det finnes et tredje alternativ.


Motstanden mot å bygge et anlegg for vannbehandling i et friområde i Fremmerholen eskalerer. Rådmannen har anbefalt bygging øst for Fremmerholen barnehage, istedenfor å bygge et fjellanlegg inne i Holsfjellet som er dyrere. Formannskapet i Ålesund skal ta stilling til saka tirsdag. Men sist uke kom Ålesundslista og Frp med nytt forslag om å plassere det på ei tomt på Rødset som administrasjonen tidligere skrinla. Og nå er det kommet et nytt forslag om å heller inngå samarbeid med Skodje.