Dei fleste settefiskprodusentar bryt pålegget om reinse avløpsvatn. Anlegget på Rovde lagar gratis gjødsel

Berre 1 av 8 kontrollerte reinsar

Settefiskanlegget på Rovde skil seg ut ved å gjere noko alle er pålagt: å reinse slammet sitt.

rovde: Dagleg leiar for Marine Harvest avdeling Rovde, Geir Asle Nystøyl (til venstre), og produksjonssjef ferskvatn i region Midt, John-Ivar Sætre, observerer smolt. Når fisken er stor nok, settast han ut i laksemerdane ved Folkestad. 

Manglande reinsing er det mest alvorlege av dei avvika vi oppdagar

Magnus Tornes
Nyheter

Presisering:  i ein epost til Sunnmørsposten 21. september skriv Magnus Tornes i fylkesmannen følgjande: