Dei fleste settefiskprodusentar bryt pålegget om reinse avløpsvatn. Anlegget på Rovde lagar gratis gjødsel

Berre 1 av 8 kontrollerte reinsar

Settefiskanlegget på Rovde skil seg ut ved å gjere noko alle er pålagt: å reinse slammet sitt.

rovde: Dagleg leiar for Marine Harvest avdeling Rovde, Geir Asle Nystøyl (til venstre), og produksjonssjef ferskvatn i region Midt, John-Ivar Sætre, observerer smolt. Når fisken er stor nok, settast han ut i laksemerdane ved Folkestad.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Manglande reinsing er det mest alvorlege av dei avvika vi oppdagar

Magnus Tornes
Nyheter

Presisering:  i ein epost til Sunnmørsposten 21. september skriv Magnus Tornes i fylkesmannen følgjande:

«Det hadde lurt seg inn en feil med hvilke anlegg vi hadde vært hos.Vi har ikke besøkt Njord Salmon på Tjeldbergodden, men derimot Salmar Genetics på Vågstranda. Disse hadde ikke rensing, men har heller ikke krav om dette da dette er et klekkeri og ikke har fòring. Nå har vi vært innom 11 anlegg, hvor totalt 3 av dem renser avløpet. De to siste som renser er Marine Harvest sitt anlegg Sagvikvatnet i Aure, og Rauma Eik- anlegget i Vestrefjorden.»